AKTION

Isolering af asylansøgere på Lindholm Udrejsecenter, er rendyrket fascisme!

Beslutningen om at isolere illegale asylansøgere på Lindholm udrejsecenter, er en krænkelse af alle de danskere, der gerne vil huse asylansøgere. Alene i København er der godt 40.000 venligboere, og lod man de budgetterede anlægsomkostninger på godt 750 mio. følge den enkelte flygtning, så kunne staten tilbyde hver enkelt venligboer godt 5 mio. kr., alene for at etablere et velegnet opholdssted.

At det er mordere, voldtægtsforbrydere, Jihadister, pædofile osv. er ligemeget. Vi er alle lige gode mennesker, og så snart de er godt installeret i en dansk familie, bliver de hurtigt gode lovlydige borgere. Sådan er det jo, bare spørg på Københavns universitet. Og alt det der med religion, er rendyrket fascistisk propaganda.

 

Beslutningen om at isolere nogle stakkels uskyldige mennesker på en øde ø, skal stoppes med civil ulydighed. Bl.a. ved at lægge blomster i sejlrenden til Kalvehave Havn. 

En af vor tids største tænkere, Uffe Elbæk, har dokumenteret, at Inger Støjberg er fascist.


Det passer også fint med hendes menneskefjendske, og ULOVLIGE brug af Muhammedtegninger, som skærmbaggrund.

Foreningen STOP Lindholm Udrejsecenter under stiftelse       -       kontakt@lindholmudrejsecenter.dk     -     TEL 6014 8513     -     Viemose Gade 30, Kalvehave

 
 
 

Så bliver blomsterne jo bare fjernet!

Da beslutningen ikke er demokratisk funderet, og er i strid med grundloven, har vi som borgere pligt til, at gribe til civil ulydighed.


Og de stakkels uskyldige asylansøgere skal ikke isoleres på en øde ø, det er umenneskeligt.

De skal selvfølgelig bo og leve i blandt os.

Det har vores borgmester, Michael Smed, gudskelov været progressiv nok til, at slå fast med 7-tommers søm.

Bliv medlem af foreningen 

STOP Lindholm Udrejsecenter 

Jo men man kan jo også fylde nogle flere blomster i sejlrenden. Et nej er et nej som man siger. Eller måske er et nej, måske, eller et ja, hvis nogen bliver krænkede. Så laver vi det bare om igen, så ingen bliver uvenner.

Meld dig ind i foreningen helt gratis, og deltag gerne i aktionen.

Kan du yderligere bidrage med blomster og kærlighed, er du mere end velkommen.


Har du mulighed for at huse f.eks. en fremmedkriger eller en voldtægtsforbryder, kan du også skrive det i beskedfeltet. Så sender vi din anmodning videre til borgmesteren.

 

Når vi har nok medlemmer fastlægges dato for aktionen Stop Lindholm Udrejsecenter.

Vil du også have projektet stoppet?

Vi har pligt til at stoppe fascismen!

Kalvehave havn er ejet af Vordingborg kommune, men anløbshavnen er sammen med øen Lindholm, ejet af staten. 

Forudsætningen for, at der kan være færgedrift mellem Lindholm og Kalvehave havn er, at der er en dyb sejlrende. Udenfor sejlrenden er vandstanden for lav til en færge.

Det ligger derfor lige til højrebenet, at fylde sejlrenden op med blomster.

Det er dybt krænkende, og enormt facistisk at bringe tegninger af Muhammed.


Det skal forbydes ved lov, og måske skulle vi genindføre dødsstraffen, som den frie muslimske verden foreslår.


Der er også alt for mange ulovlige tegninger på nettet, så hvorfor beder vi ikke Kineserne om at hjælpe os med, at få renset nettet.


Det gør de også i Rusland, og der er der io ingen der krænker nogen mere. 

I anledning af 4-års dagen for Omar El Husseins terrorangreb, skriver journalist Helle Merete Brix, at Københavns Politi fortsat ikke vil give hende indsigt i hvilke moskeer Omar El Hussein frekventerede op til terrorangrebet.

Årsagen fra statsadvokateten er “Hensynet til de moskeer, som Omar El Hussein måtte have besøgt, vejer tungere end deres kortlægning”.

Politiet og statsadvokaten har på denne måde fredet moskeerne i den forstand, at det der bliver prædiket i en moske ikke må komme etniske danskere for øre.


Desværre lykkedes det ikke for politiet at beslaglægge en video fra fredagsbønenen dagen før terrorangrebet. Prædiken fandt sted over middag fredag den 13. februar for fulde sale i moskeen Masjid Al-Faruq på Heimdalsgade på Nørrebro - kun omkring hundrede meter fra Mjølnerparken, som Omar El Hussein har haft en tilknytning til, og hvor han søgte tilflugt mellem de to attentater.

På videoen opfordrer imamen Hajj Saaed på arabisk sine tilhørere til at følge profeten Muhammed, der førte krig mod jøderne.


I 2016 kom det via Radio24syv frem, at Omar El Hussein havde en lille koran på sig ved angrebet. Politiet har også forsøgt at dække over, at Omar El Hussein, op til angrebet, havde forsøgt at leje et værelse i flere lejligheder nær krudttønden.

Etniske danskere skulle jo nødig få den mærkværdige og racistiske opfattelse, at Omar El Hussein, var blevet åndeligt vejledt i sine moskeer, til at blive en koldblodig morder, der havde til hensigt at likvidere den svenske kunsthistoriker Lars Vilks.


Politiet må tænke, at så længe det kun er jøderne imamerne opfordrer sine tilhængere til at dræbe, så går det nok. Det har vi jo prøvet før, og det kom der jo noget godt ud af, nemlig Staten Israel. Så kom ikke her med jeres ævl og kævl om den forbandede ytringsfrihed, på 4-års dagen for den stakkels Omar, der blot reagerede på en ulykkelig barndom, med en far og mor på bistandhjælp, siden de kom hertil for 24 år siden. 


Og så må de grisefarvede danskere ellers flette næbet, og indse at der absolut ikke er nogen sammenhæng mellem moskeer og terrorrisme. Snarere tværtom, der prædikes kun om kærlighed i moskeerne. Omar blev en morder p.gr.a. en dybt kritisabel socialhjælp fra samfundet. Med en far på bistandshjælp på 20. år, så skal det jo gå galt!


Stop Fascismen!

I Moskeerne prædikes der kun om kærlighed, fat det!

Nedlæg sejlrenden til Kalvehave Havn

Foreningen

STOP Lindholm Udrejsecenter

Viemosegade 30, 4771 Kalvehave

TEL: 60148513

EMAIL: kontakt@lindholmudrejsecenter